Batteriexpert: Bättre att återanvända än att återvinna mobiler

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Som en del i detta vill Socialdemokraterna införa pant på mobiltelefoner. Ett förslag som kritiseras av batteriexperten Hans Eric Melin.

Det var inför valet som www.mobiltelefoner.se rapporterade kring Socialdemokraternas förslag om att panta fler mobiler istället för att återanvända dem. Förslaget om ett pantsystem för mobiltelefoner syftar till återanvändning av olika ämnen som mobiltelefonerna innehåller samt gruvbrytning.

Panten skulle få fler att lämna in sina mobiltelefoner

Pantningen av mobiltelefoner skulle enligt Socialdemokraterna medföra att ämnen som guld, kobolt och silver kan återanvändas och i samma veva minska gruvbrytningen.

Åsa Westlund är Socialdemokraternas miljöpolitiska talesperson och menar att det i mobiltelefonerna finns mer guld per kilogram än vad det finns i guldmalm. Att låta mobiltelefonerna ligga och damma hemma i byrålådorna är därför inget vi miljömässigt har råd med.

Miljöpartiet kom med liknande förslag 2014

När Miljöpartiet kom med ett snarlikt förslag under 2014 menade partiet att införandet av pant skulle leda till att fler lämnade in mobiltelefonerna som de inte använder.

Miljöpartiet menade också på att antalet mobiltelefoner som inte används bland de svenska hushållen kan beräknas till en siffra på närmare 25 miljoner.

Förslaget kritiseras av batteriexpert

Batteriexperten Hans Eric Melin driver konsultfirman Circular Energy Storage som är baserad i London. Han menar att Socialdemokraternas förslag om ett pantsystem för mobiltelefoner visar på en oförståelse över hur stor återbruksmarknaden faktiskt är. Pantförslaget skrapar bara på ytan och förhåller sig inte till hur marknaden ser ut egentligen.

Hans Eric Melin menar vidare att marknaden är mer effektiv än vad många tror. Även om många har kvar sina mobiltelefoner liggandes i byrålådan går allt större andelar till länder där de förbereds för försäljning igen.

Återvinning av grundämnen är inte bättre för miljön

Melin fortsätter och menar att återvinningen av grundämnen inte är bättre för miljön än återanvändning.

Argumentationen stödjer han på siffror från hur mycket återanvändningsfirman Envirophone betalar för de olika Iphone-modellerna. Här visar han på att de säljs fyra gånger dyrare än vad grundämnena faktiskt är värda.

Istället tycker Hans Eric Melin att det borde satsas mer på återbruken som finns runt om i Europa. Ska människor lämna in sina mobiltelefoner behöver panten läggas på en hög nivå som ligger på närmare 500 svenska kronor per mobil.