Annonsernas historia

När annonser började säljas i tidningar gav reklamen sidointäkter för tidningsföretagen. Det primära intäkterna kom däremot från försäljning av tidningarna. Men med tiden ändrades detta till att reklamen blev den primära inkomstkällan. Idag finns tidningar som helt och hållet finansieras genom reklam.

Tryckreklam från 1100-talet

Man har hittat arkeologiska fynd som visar på att reklam på trycksaker funnits redan på 1100-talet. Detta via olika fynd i Kina. Däremot var läskunnigheten inte speciellt utbredd vilket gjorde att reklam främst handlade om muntliga redogörelser. Under medeltiden var det i Europa exempelvis vanligt med gaturopare, personer som stod och ropade ut lockande erbjudanden.

När sedan den moderna tryckkonsten slog igenom skapades helt nya förutsättningar. Reklamen blev billigare att producera samtidigt som läskunnigheten sakta men säkert ökade. Samtidigt kunde reklam skapas som även vände sig till personer som inte kunde läsa.

Reklam som sidointäkt i tidningar

När det blev allt vanligare med tidningar förflyttades även reklamen in i dessa. Däremot var reklamen inte tidningarnas primära intäktskälla utan detta sågs som en sidointäkt. Det var framförallt genom att sälja tidningarna som man fick intäkter. Men det skulle ändras med tiden.

Reklambaserade tidningar

Idag finns det tidningar som ges ut gratis och därmed helt och hållet förlitar sig på reklamintäkterna. Det mest kända exemplet är Metro som ges ut i flera svenska städer. När tidningen lanserades var det många som ifrågasatte affärsmodellen med en gratis produkt enbart finansierad av reklam. Men med tiden visade Metro att det var möjligt och idag finns flera tidningar som valt samma väg.

Flytten mot internet

En av de allra största förändringarna inom branschen är flytten till internet. Papperstidningen är inte död men får stark konkurrens mot vad som erbjuds digitalt. Samtidigt har det varit mycket svårt för tidningsutgivarna att få en lönsamhet på internet. Läsarna kräver kvalité i texterna samtidigt som få vill betala för att få tillgång till informationen. Det blev en tudelad väg som förlagen valde.

Ett alternativ var att jobba hårt med reklam. För att få ekonomisk bärighet finns reklam, native annonser och annan marknadsföring. Ett annat alternativ är att låsa webbplatserna och enbart göra dem tillgängliga för personer som abonnerar på tjänsten. Sen finns det självklart företag som väljer en mix av dessa två vägar.

Fortfarande lever papperstidningen hand i hand med onlineversionen. Många trodde att den skulle dö helt med tanke på användandet av internet. En del har visserligen lagts ner men det vanligaste är att man valt en ny riktning för att kunna ge läsarna något de inte kan få via internet.